Bezpieczeństwo

Od początku działalności Zarząd Pure Ice dokłada wszelkich starań, by produkcja lodu w kostkach odbywała się zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Mając na uwadze ostatnie wydarzenia związane z pandemią Covid-19 podjęliśmy dodatkowe działania tak, by atmosfera w obszarze produkcji była pod jeszcze większa kontrolą.

 

Poniżej lista podjętych działań mających za zadanie zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się Covid-19.

- natychmiast po pojawieniu się pierwszych przypadków Covid – 19 w Polsce wdrożyliśmy procedury mające na celu wzmożoną ochronę zdrowia  naszych kontrahentów oraz pracowników

 

- przeprowadziliśmy akcję edukacyjną naszego zespołu w celu zwiększenia świadomości i możliwości ochrony przez zarażeniem się Covid - 19

 

- kontakty z naszymi partnerami handlowymi ograniczyliśmy do form teleinformatycznych

 

- wydania oraz dostawy towaru odbywają się z pominięciem bezpośredniego kontaktu personelu

 

- w celu zachowania bezpiecznego dystansu, ilość osób na każdej ze zmian została ograniczona do niezbędnego minimum

 

- poza standardowymi procedurami zwiększyliśmy częstotliwość  mycia i dezynfekcji przestrzeni produkcyjnych oraz biurowych

 

- bezpośrednio po wejściu na teren zakładu każdy z pracowników jest zobowiązany zdezynfekować dłonie. Dokonywany jest także samodzielny pomiar temperatury ciała oraz ocena samopoczucia pracowników

 

- wyposażyliśmy naszych pracowników w dodatkowe, profesjonalne środki ochrony osobistej - maseczki i przyłbice oraz wprowadziliśmy nakaz ich ciągłego używania.  Każde stanowisko pracy wyposażono w dodatkowe środki dezynfekujące.

 

- wszystkie wejścia do pomieszczeń produkcyjnych wyposażyliśmy w kurtyny powietrzne.

 

- cały obszar produkcji  posiada stałą kontrolę temperatury i wilgotności powietrza.

 

- każde z pomieszczeń produkcyjnych, mroźnie i magazyny wyposażyliśmy w przepływowe sterylizatory powietrza, które  za pomocą promieni UV dezaktywują bakterie, wirusy, grzyby i pleśnie tworząc w pomieszczeniu bardziej sterylną atmosferę.

 

- zdefiniowaliśmy zagrożenia i włączyliśmy je do  wdrożonego  w naszym zakładzie systemu zarządzania jakością IFS Food i HACCP.

 

Dzięki podjętym działaniom nasz produkt powstaje w bardziej kontrolowanej atmosferze, przez co jest bezpieczniejszy dla Konsumentów i wszystkich, którzy mają z nim kontakt w łańcuchu logistycznym.