Nazwa Beneficjenta: PURE ICE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Cel Projektu: Zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu prozdrowotnego owocowego napoju funkcjonalnego w postaci półpłynnej utrwalanej metodą zamrażania

 

Planowane efekty Projektu:  Opracowanie nowej technologii oraz nowego typu prozdrowotnego wyrobu spożywczego oraz wykonanie prac wdrożeniowych nowego produktu w celu  dywersyfikacji dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa

 

Całkowita wartość Projektu:  127 920,00 PLN

Udział środków z EFRR:    83 200,00 PLN

 

 

 

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 

 

Nazwa Beneficjenta:

PURE ICE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Cel Projektu:

Zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu prozdrowotnego owocowego napoju funkcjonalnego w postaci półpłynnej utrwalanej metodą zamrażania

 

Planowane efekty Projektu:

Opracowanie nowej technologii oraz nowego typu prozdrowotnego wyrobu spożywczego oraz wykonanie prac wdrożeniowych nowego produktu w celu  dywersyfikacji dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa

 

Całkowita wartość Projektu:

127 920,00 PLN

Udział środków z EFRR:

83 200,00 PLN

 

 

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP