POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W związku z obowiązującym od  25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO informujemy że:

 

I. Informacja dla osób fizycznych, będących kontrahentami Pure Ice:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Pure Ice sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem KRS: 0000460280, REGON 146655127, NIP 5223005758, adres e-mail: biuro@pure-ice.pl (zwana dalej „Pure Ice”).

2. Pure Ice przetwarza dane osobowe w celach związanych z realizacją dotychczasowej współpracy.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne do realizacji celu wskazanego w pkt 2.

5. Dane osobowe przetwarzane będą bezterminowo lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

6. Odbiorcami danych osobowych będą:

a) pracownicy, którym dane udostępniane są w celu realizacji współpracy

b) usługodawcy świadczący usługi w imieniu lub na rzecz administratora zobowiązani do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,

c) inne podmioty lub organy państwowe, jeżeli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Pure Ice z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

II. Informacja dla osób fizycznych ubiegających się o pracę:

 

Wysłanie CV oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych na poniższych zasadach:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Pure Ice sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem KRS: 0000460280, REGON 146655127, NIP 5223005758, adres e-mail: biuro@pure-ice.pl (zwana dalej „Pure Ice”).

2. Pure Ice przetwarza dane osobowe w celach związanych z procesem rekrutacji.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne do realizacji celu wskazanego w pkt 2.

5. Dane osobowe przetwarzane będą bezterminowo lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili poprzez przesłanie oświadczenia listownie na adres Pure Ice lub mailowo na adres mailowy Pure Ice.

7. Odbiorcami danych osobowych będą:

a) usługodawcy świadczący usługi w imieniu lub na rzecz administratora zobowiązani do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,

b) inne podmioty lub organy państwowe, jeżeli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Pure Ice z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

III. Informacja dla osób fizycznych wnioskujących o otrzymanie informacji handlowej

 

Wysłanie niniejszej wiadomości oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych na poniższych zasadach:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Pure Ice sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem KRS: 0000460280, REGON 146655127, NIP 5223005758, adres e-mail: biuro@pure-ice.pl (zwana dalej „Pure Ice”).

2. Pure Ice przetwarza dane osobowe w celach marketingowych związanych z prowadzą działalnością gospodarczą.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne do realizacji celu wskazanego w pkt 2.

5. Dane osobowe przetwarzane będą bezterminowo lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili poprzez przesłanie oświadczenia listownie na adres Pure Ice lub mailowo na adres mailowy Pure Ice.

7. Odbiorcami danych osobowych będą:

a) usługodawcy świadczący usługi w imieniu lub na rzecz administratora zobowiązani do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,

b) inne podmioty lub organy państwowe, jeżeli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Pure Ice z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.